:

SKRIVEAKADEMIETS BOKHANDEL

Bokhandel

Hei, og velkommen til Skriveakademiets bokhandel!

I bokhandelen kan du kjøpe bøker utgitt av Skriveakademiet. 
Du kan også kjøpe bøker som er utgitt av kursdeltakerne våre. 

Her er en oversikt over våre utgitte kursdeltakere: FORFATTERE.

PS: Er du kursdeltaker og ønsker å ha din egen forfatterside her?
Send mail til veslesol@skrivekurs.no

 God litterær skattejakt! :-)

lesedame

ANTOLOGIER UTGITT AV SKRIVEAKADEMIET:

SKRIVEAKADEMIETS ANTOLOGI SOMMEREN 2024: HÅP

Antologien HÅP inneholder vakre og sterke dikt og korttekster med et felles tema: HÅP.

Gled deg til en vakker og variert bok skrevet av kursdeltakerne våre!

Illustrasjon: Siri Wego

KLIKK HER FOR Å LESE MER/GÅ TIL KJØPSSIDEN

 

Øyeblikk – omslag til web

SKRIVEAKADEMIETS ANTOLOGI 2023: HEMMELIGHETER

Antologien Hemmeligheter inneholder noveller, romanutdrag, dikt, petiter og artikler med et felles tema: hemmeligheter.
Gled deg til meningsfulle, spennende, rørende, morsomme og gripende leseropplevelser! 

Illustrasjon: Adele Jaunn

KLIKK HER FOR Å LESE MER/GÅ TIL KJØPSSIDEN

SKRIVEAKADEMIETS ANTOLOGI SOMMEREN 2023:
DET VAR DEN SOMMEREN

Antologien Det var den sommeren inneholder dikt og korttekster inspirert av sommeren.

Gled deg til en vakker og variert bok skrevet av kursdeltakerne våre!

Illustrasjon: Kristin Tørfoss

KLIKK HER FOR Å LESE MER/GÅ TIL KJØPSSIDEN

Julemirakler Cover

 

Øyeblikk – omslag til web

SKRIVEAKADEMIETS ANTOLOGI 2022: ØYEBLIKK

Antologien Øyeblikk inneholder noveller, romanutdrag, dikt, petiter og artikler med et felles tema: øyeblikk.
Gled deg til meningsfulle, spennende, rørende, morsomme og gripende leseropplevelser! 

Illustrasjon: Marianne Juell-Hagen

KLIKK HER FOR Å LESE MER/GÅ TIL KJØPSSIDEN

SKRIVEAKADEMIETS ANTOLOGI 2021:
JULEMIRAKLER

Antologien Julemirakler inneholder dikt og korttekster om små og store undere.

Gled deg til en vakker og variert bok skrevet av kursdeltakerne våre!

Illustrasjon: Siri Wego

VI ER DESSVERRE UTSOLGT FOR DENNE BOKA.

Julemirakler Cover

 


SKRIVEAKADEMIETS ANDRE ANTOLOGI 2020: TIDSVITNE

Antologien Tidsvitne inneholder noveller, romanutdrag, dikt, petiter og artikler om det å være vitner til viktige hendelser i tida.
Gled deg til meningsfulle, spennende, rørende, morsomme og gripende leseropplevelser! 

Illustrasjon: Anne Kristin Øierud

KLIKK HER FOR Å LESE MER/GÅ TIL KJØPSSIDEN

SKRIVEAKADEMIETS SOMMERANTOLOGI 2020:
KJÆRLIGHET I KORONAENS TID

Antologien Kjærlighet i koronaens tid inneholder dikt og korttekster inspirert av våre møte med koronaviruset. Hva gjør viruset med oss? – Med samfunnet, tidsånden og relasjonene vi har til hverandre? Hvordan påvirker det oss som mennesker? Og – ikke minst – som medmennesker?

Illustrasjon: Ann-Cathrin Lindland Løvstad

KLIKK HER FOR Å LESE MER/GÅ TIL KJØPSSIDEN


 

Veivalg 2019 Softcover.jpg

SKRIVEAKADEMIETS ANTOLOGI 2019: VEIVALG

Antologien Veivalg inneholder noveller, romanutdrag, dikt, petiter og artikler om det å velgeDet dreier seg om de små og store valgene vi tar hver dag. Av og til bevisst. Av og til slett ikke. Uansett er det valgene vi tar som former oss som mennesker.

Illustrasjon: Ann-Cathrin Lindland Løvstad

KLIKK HER FOR Å LESE MER/GÅ TIL KJØPSSIDEN

SKRIVEAKADEMIETS ANTOLOGI 2018: MENNESKEMØTER

Antologien Menneskemøter inneholder noveller, romanutdrag, dikt, petiter og artikler om menneskelige relasjoner. Noen møter er vakre, inderlige, skjøre som glass. Andre er triste, vonde og kanskje til og med fulle av skam. Noen møter skulle aldri ha funnet sted. Andre åpner seg som lysende stjerner på himmelen og varer evig. – Lenger enn livet selv.

Illustrasjon: Ann-Cathrin Lindland Løvstad

KLIKK HER FOR Å LESE MER/GÅ TIL KJØPSSIDEN 

Menneskemøter Softcover

Tar du imot - Softcover.jpg

SKRIVEAKADEMIETS ANTOLOGI 2017:
TAR DU IMOT? TEKSTER OM HÅP

Antologien «Tar du imot? Tekster om håp» inneholder noveller, romanutdrag, dikt, petiter og artikler om det viktigste vi har: håpet – den siste skjøre linjen som holder oss oppe når vi ikke finner realistiske utveier lenger – når drømmene, lengslene og troen på noe annet og større er alt vi har igjen.

Illustrasjon: Ann-Cathrin Lindland Løvstad

KLIKK HER FOR Å LESE MER/GÅ TIL KJØPSSIDEN

ANDRE BØKER UTGITT AV SKRIVEAKADEMIET:

TOVE ROLSTAD-KRISTIANSEN: ELLIS HUS

Elli blir født i Øst-Finnmark som barn av finske innvandrere. Moren dør i barsel, og Elli vokser opp sammen med faren Heikki i et hus ved den store fjorden.

En fryktelig hendelse i ungdommen gjør at Elli trekker seg tilbake. Hun velger å leve et strevsomt liv alene, i kamp mot naturkrefter og uår.

Da andre verdenskrig kommer til Finnmark, havner Elli i en farlig situasjon mellom to fronter. For henne og mange andre kvinner i Norge blir følgene grusomme.

Ellis hus er en strålende historisk roman inspirert av folkeliv og fortellinger fra Øst-Finnmark.

Tove Rolstad-Kristiansen er oppvokst i Nesseby. Hun er utdannet cand. polit. med hovedfag i sosialt arbeid. I mange år arbeidet hun i ulike helsefelt, hovedsaklig innen barne- og ungdomspsykiatri.

Bestill boka ved å sende sms til Tove Rolstad-Kristiansen

416 76 303 Eller send mail til tove.kristians1@gmail.com
Signert bok koster kr. 300 + porto/ekspedisjon

shutterstock_488938597.jpg


OLAV SOLBERG: LIV BRATTERUD
Eventyrforteljaren og balladesongaren som miste alt

Denne boka handlar om ei kvinne frå Bø i Midt-Telemark. Ho heitte Liv Nirisdotter Bratterud (1826-1892), og er av ettertida kjend som ein framifrå eventyrforteljar. 

I motsetning til mange tradisjonsberarar kom ho frå ei av dei beste bondeættene i det gamle Bøherad. Likevel enda ho som husmannskvinne på ein armodsplass i ville skogen. Grunnen var eit lite gjennomtenkt ekteskap med ein husmannsson som drakk opp alt ho hadde av verdiar.

I boka følgjer eg Liv Nirisdotter Bratterud sitt liv frå vogge til grav. Eg skriv også om døtrene hennar, og om slektningar og vener som prøvde å hjelpe henne. 

Elles legg eg fram nye og dramatiske kjelder, i form av rettsdokument. Denne dokumenta.sjonen handlar om Livs ektemann, som fekk to fengselsdomar.

Kva var det som fekk ei velståande kvinne til å velja ein fattig og valdeleg husmannsson? 
Og er det sant, slik enkelte kilder seier, at han emigrerte til Amerika?

Olav Solberg er professor emeritus i nordisk litteratur ved Universitetet i Søraust-Noreg. Han har gjeve ut ei lang rekke bøker og vitskaplege artiklar og er ein av våre fremste spesialistar på folke.dikting og mellom.alderlitteratur.

KLIKK HER FOR Å LESE MER/GÅ TIL KJØPSSIDEN

KRISTIN SVENSSON: SKYGGENE

Én dag får Mari beskjed om at ekskjæresten Tor er funnet død. Mari har ikke hatt kontakt med ham på mange år selv om de har en felles sønn: Sivert.

Som Siverts mor og formynder blir det Maris hovedansvar å gå gjennom Tors leilighet. Dette bringer fram mange følelser, og ikke minst: en rekke spørsmål.

Hvem var Tor egentlig?
Hva døde han av?
Og hvorfor hadde han ikke kontakt med sønnen sin?

Handlingen i boka foregår i løpet av noen få dager, men gjennom en rekke tilbakeblikk ruller forfatteren opp et stort drama. Skyggene er en sterk roman om savn, svik, kjærlighet og sorg.

Kristin Svensson er adjunkt med sosiologi, psykologi og medier og kommunikasjon i fagkretsen.Hun har også utdanning i filmfag fra det som nå heter Høgskulen i Volda. 

Bestill boka ved å sende sms til Kristin Svensson
948 24 595 Eller send mail til kri-sve@hotmail.com
Signert bok koster kr. 395,– inkludert frakt

shutterstock_488938597.jpg


KRISTIN SCHULERUD: TYNN HINNE

«Minna ligg gøymde i doggsølv som dryp.»
Solrunn ber på tankar, kjensler og løyndommar som ingen må få vita om. Ho breier om seg ei usynleg kappe som både vernar og forteiar.

Det vert viktig med avstand til andre. Vil det bli uråd å halda att dersom det ho freistar skjula, vert innhenta av ytre klangar? 

Solrunn møter på utfordringar i sosiale relasjonar, ikkje minst i forhold til kjønnsroller og seksualitet, men òg i forhold til religion.

Ho spør seg: 
Kven er eg og kva verd har eg som kvinne?
Kven er Gud og kva er sanning for meg?
Kven var eg før det eg kan minnast?

Tynn hinne er ein sterk og strålande roman om kjærleik, gudsfrykt og skam.

Kristin Schulerud er utdanna pedagog og musikar. I mange år arbeidde ho i den kommunale kulturskulen. Schulerud har tidlegare gitt ut to diktsamlingar. Tynn hinne er den første romanen hennar.


Bestill boka ved å sende sms til Kristin Schulerud
974 19 816 Eller send mail til skrullerud@gmail.com
Signert bok koster kr. 395,– inkludert frakt

MARTHE MUNKHAUGEN EGGAN:

Hva betyr det å falle utenfor i et rikt land som Norge?
Hvor kommer fordommene våre fra?
Og hvordan kan vi vise omsorg for hverandre når vi selv sliter?

Denne novellesamlingen handler om Milla, som
stjeler en julegave, om Sivert, som ikke liker ungdom – og om Einar, som har ventet et helt liv. Vera og Olga har begge mistet noen, men på hver sin måte. Aurora gruer seg til å være solist på julekonserten, og Ingeborg synes jula har blitt en fremmed.

Desemberfloker handler om nærvær mellom mennesker og om hvor skjørt og sårbart livet kan være.

Marthe Munkhaugen Eggan debuterer som novelleforfatter med en vakker bok om drømmer, håp, savn og lengsel etter å høre til.

Bestill boka her: DESEMBERFLOKER

shutterstock_488938597.jpg


LIV SUNDHEIM: DEN SØTE FORENING

I 1803 kjem lekpredikanten, opprøraren, skribenten og næringsutviklaren Hans Nielsen Hauge til «kolonien» i Bardu og Målselv. Der har bønder sørfrå slått seg ned,

mellom dei gudbrandsdølen Peder. Han er i gang med å rydde seg ein gard i Målselv.

I Trøndelag er Marit frå Oppdal ei av mange unge som
har slutta seg til Hans Nielsen Hauge sin veneflokk.
Oppmoda av Hauge, legg ho ut på den lange reisa
nordover.

Korleis er det å skape seg eit nytt liv som rydningsfolk?
Kva vil det seie å leve i kamp mot naturkrefter, uår og
sjukdom i ei tid der det er krig og mangel på det meste?
Og på kva måte skal menneska i nord bringe arven og
gnisten frå Hauge vidare, etter at øvrigheita bestemmer
seg for å sette ein stoppar for verksemda hans?

I romanen «Den søte forening» følgjer vi Peder og Marit
gjennom første halvdel av 1800-talet. Bygda veks, og den nye norske nasjonen utviklar seg etter kvart som haugerørsla tar nye former. Vi får også følgje ekteparet på ferda mot det siste møtet med den store lekpredikanten.

Bestill boka ved å sende sms til Liv Sundheim
970 99 449 Eller send mail til livsundh@online.no
Signert bok koster kr. 395,– inkludert frakt

VESLEMØY SOLBERG:
HVOR DE HVITE SENGER STÅR. EN HISTORIE OM Å LEVE

Hvor de hvite senger står er en historie om det Veslemøys farmor ikke ville snakke om: hvordan det var å være tuberkulosepasient i en tid da ingen medisin fantes, bare «lys, luft og solskinn.»

shutterstock_488938597.jpg


HEIDI MANDAL: ANNA-PANNA FRA ROTTEREIRET

Anna Paulsen gruer seg til å begynne i sjuende klasse. 

Bestevenninnen Lotte har flyttet.
Og på skolen sørger Leah og Emma for å gjøre livet surt.

Anna har rett og slett ingen venner. Ikke en eneste én i hele Rottereiret.

Men så møter hun Tilly, som bestemmer seg for hjelpe Anna med å bli populær. Og fra den dagen blir ingenting som før.

Anna-Panna fra Rottereiret er en morsom, spennende og unik historie om å føle seg annerledes. Det er også en historie om å få til helt utrolige ting – i en verden som plutselig blir full av muligheter.
Illustrasjon: Ine Marie Werkland Mandal

LIV SANDBAKK:
SKRIVEØVELSER FOR SKRIVELYSTNE

Siden 2016 har over 1000 skrivelystne tatt Skriveakademiets store online-kurs Lær å skrive en roman! En steg-for-steg-metode som tar deg fra idé til ferdig manus.

Mange av våre kursdeltakere er nå utgitte forfattere, og enda flere har fått tekstene sine med i én eller flere av Skriveakademiets antologier.

Liv Sandbakk er én av dem. Hun er også utgitt med dikt og kortprosatekster i flere andre antologier og tidsskrifter.

På oppdrag fra oss har Liv laget et inspirerende og kreativt oppgavehefte, som garantert vil få fart på skrivelysten din! Slipp deg løs og lek deg med oppgavene! Og ikke minst: Ha det gøy mens du skriver! Lykke til!

Liv hefte.jpg


HEIDI MANDAL: SKRIVEMAGI!

Få tusenvis av ideer, oppgaver og magiske skrivetips!

Synes du det er vanskelig å skape troverdige personer?
Mangler du ideer til plott?
Har du lyst på kreative tips som får skrivemotoren din til å gløde? 
Og ikke minst: Vil du ha 365 skriveoppgaver – én for hver dag i året?

Da er dette den perfekte boka for deg! Denne boka vil hjelpe deg med å skape din egen skrivemagi!
Forsideillustrasjon: Shutterstock
Illustrasjoner i boka: Ine Marie Werkland Mandal

TONE NILSEN-BIE
SUMARVARIASJONAR. NOVELLESAMLING FOR UNGDOM

Novellesamlinga Sumarvariasjonar er ei vakker og sterk bok om å ikkje heilt vite kvar ein høyrer til. Tone Nilsen-Bie fortel om unge menneske, som på kva sine måtar opplever at dei fell utanfor: For korleis kan ein eigentleg leve i ei verd der alle andre ser ut til å skine sterkare?

Aldri før har temaet livsmeistring og psykisk helse vore meir aktuelt. Det er lett å bli så oppteken av det «perfekte» ein ser i sosiale medier, at ein gløymer seg sjølv og sitt eige liv. Med Sumarvariasjonar vil forfattaren vise dei unge lesarane at alle andre ikkje alltid har det betre. Det er ikke alt vi ser.

«Imponerende utført av en debutant. Jeg er helt sikker på at vi kommer til å få lese mye mer av Tone Nilsen-Bie de neste årene, og det overrasker meg stort om hun ikke blir snappet opp av et av de store forlagene ganske snart.» Solgunn Solli, litteraturkritiker.

Liv hefte.jpg


SIV MERETHE AANNEVIK:
MED VIND I HÅRET!
KORLEIS LYKKAST MED FOSTERBARN?

Korleis er det å ha fosterbarn i hus?
Kva treng fosterbarna?
Og korleis kan barn og vaksne saman skape ein kvardag fylt av verdi og glede?

I denne boka gir Siv Merete Aannevik deg unik kunnskap om å arbeide med fosterbarn. Forfattaren deler historier frå eige liv, og frå hendingar med fosterbarn som har sett spor. Kanskje kunne du sjølv tenke deg å ta imot eit fosterbarn? Da er denne boka for deg.

TROND ERIK SLETMOE:
FINNSKOGENS SISTE APOSTEL

Søren Heia fra Vennesla er livstrøtt og uten ambisjoner, men når biskopen på Hamar tilbyr ham stilling som prest i en nedleggingstruet kirke på Finnskogen, får han ny giv. 

Ikke alle liker Sørens måte å forkynne ordet på, og snart dukker utfordringene opp. Gled deg til en makeløs fortelling, full av fantasi og skaperglede!MARIANNE TODAL:
RUHTANJÁRGA – FORBRYTELSEN

I 1944 blir Jon Samuel Nilsen tvangsevakuert fra Lille Lerresfjord i Finnmark sammen med familien. Fra skøyta de har fått skyss med ser han røyken fra hus, fiskebruk, fjøs og skoler som brenner. Tyskerne sparer heller ikke familiens hus på Ruhtanjárga.

Etter krigen blir huset bygd opp igjen, og mange år senere er det Jon Samuels datter Hilda som overtar. Hun bor alene i Talvik og bruker nå huset som sommerhytte. En ukjent mann viser interesse for det gamle huset. Hva pønsker han på? Hvem er han?

Og hva med tante Agate, Jon Samuels søster, som han aldri ville snakke om? – Hun som døde det samme året som Hilda ble født?

Når en skolekamerat ringer og forteller at et vindu står åpent i barndomshjemmet, drar Hilda til Ruhtanjárga. Der oppdager hun at ikke alt er som det skal være.

VESLEMØY SOLBERG:
MILLE VINKEL OG LILLE IBSEN

10-åringene Mille Vinkel og Henrik Hals forsvinner plutselig fra hjemmene sine på Åsen ved Drammen og våkner opp et helt annet sted - i en annen tid. De kommer seg ikke hjem. Og de kommer seg ikke videre. Som Henrik sier det: De er fanget i fortiden. Det aller verste er er at de ikke ser ut til å rekke håndballcupen neste mandag. Da skal både Henrik og Mille spille kamp mot erkerivalen Hønefoss. Og de kommer heller ikke til å få med seg diktkonkurransen på skolen - den Mille satser alt på å vinne! Lurer du på hvordan Mille Vinkel og Henrik Hals havnet der i fortiden? Vil du vite hvordan alt begynte? Da må du bli med over 100 år fram i tid, til Åsen i 2018.
Fra omtalene: «Et genialt musikalsk eventyr for barn og barnlige voksne


Omslag VIP10

SVANLAUG FJÆRA GUNDERSEN:
VÅREN I PARIS

Hvorfor snakker noen forbi hverandre?
Hvorfor er det så vanskelig å snakke om følelser?
Hvordan takler ulike mennesker livet når alt blir vanskelig?

Thomas drar til Paris, der søsteren Helene livnærer seg som kunstner. Han har noe han må fortelle henne, noe som er så viktig at han må si det ansikt til ansikt.

Samtidig står Marit ved et veiskille hjemme i Vestlandsbygda.
Hva vil skje med henne nå når alt blir forandret?

Romanen Våren i Paris handler om å leve så godt en kan når livet blir vanskelig. Den handler om skjør kjærlighet og tapte illusjoner. – Og om minner som er så sterke at de kan bære et helt menneske.

KRISTIN VÅGENE:
JOSEFINE OG DEI ANDRE DYRA I GRASDALEN

Korleis lever dyr og menneske saman på ein gard?
Kvar kjem maten vår frå?
Og er det verkelig slik at dyr kan snakke?

Josefine og dei andre dyra i Grasdalen handlar om eselet Josefine, som saknar ein ven. Boka handlar om Trampe, rekordsauen som fekk 25 lam. – Og om Jacob, det vesle lammet som kom bort frå mor si. 
   I Grasdalen møter du også hundar, kattar, ekorn og fuglar. – Og anda Olivia, som bygde reir oppunder taket for å få vere i fred.
   Men på eit større plan handlar boka òg om noko anna: å ta vare på naturen og ressursane våre, å skape gode vilkår for dyr og menneske på ein gard, å sjå på døden som ein naturleg del av livet, og – ikkje minst – å lære barn kvar maten kjem frå.


Bli med til Grasdalen og bli kjend med dei som lever der!
For meir enn nokon gong er det slik: 
Folk treng dyr og og dyr treng folk.Omslag VIP10

TONE KRISTIN KVENÅS WEDDE OG
SNEFRID TJØRN STEFFENSEN (ILL.):
FJÆRLETT – LANDET BORTENFOR VERDEN

Hvilke hemmeligheter skjuler seg i den mørke skogen?
Hvor ble det av jenta som forsvant for lenge, lenge siden?
Hvor ligger Fjærlett – landet bortenfor verden?

Det er tidlig i desember. Julegrana på torget er tent, og glade barn lager engler i snøen. Bak vinduene i Rådyrspranget 5 sitter Tobias og tenker på Beste. Tobias savner ham så mye at det gjør vondt i hjertet.

Én gang fortalte Beste om en magisk fjær, og om et fantastisk land som lå bortenfor verden. Kanskje er det dit han har dratt?

Sammen med lillesøsteren Mathilde og vennen Jonas bestemmer Tobias seg for å lete etter Beste. Men reisen viser seg å bli farligere enn han hadde trodd.

LANGAAS, JANNE:
19 MÅNEDER – EN KJÆRLIGHETSERKLÆRING

Hvordan er det å vite at den du elsker skal dø?
Hva er sorg?
– Og hvordan kan to mennesker som elsker hverandre leve i tiden som er igjen?

19 måneder – en kjærlighetserklæring er en vakker og sterk beretning om å føle den du elsker inn i døden. Romanen gir et ærlig bilde av hvor tungt det er å være bestevenn og kjæreste når håpet om en felles framtid sakte blir borte.
 
«En hjerteskjærende vakker bok.»


Omslag VIP10

SKAGEN, VIDAR JOHAN:
MED NORDSTJERNEN SOM BUMERKE

Hvordan var det å bo og arbeide i et fiskevær på Helgelandskysten mot slutten av 1800-tallet? Hva levde folk av?
Og hvordan kom de seg gjennom både indre og ytre stormer?

Med nordstjernen som bumerke er en sterk og helstøpt dokumentarroman om Vidar Skagens forfedre. Men denne boka reiser han et vakkert minnesmerke over kystfiskerne og deres harde kamp for tilværelsen.

WINTHER, EVA SALHUS:
LUKK MEG I DITT HJERTE INN

Sommeren 2014 kommer journalisten Lena Berg hjem til Fauske for å jobbe i lokalavisen. På Sjønstå gård har forberedelsene til årets teaterforestilling startet, men alt stopper opp når det blir funnet et ille tilredt lik på gården.

Lena Berg får i oppdrag å skrive om forestillingen og havner fort midt i begivenhetenes sentrum. Hva har skjedd? Hvem er den døde personen? - Og hvordan takler Lena Berg møtet med den kompliserte fortiden sin?

«Lukk meg i ditt hjerte inn» er en strålende kriminalroman med overnaturlige undertoner, der fortid og nåtid vikles inn i hverandre.


BÆVER, EVA MARIA

Gunn er blitt alene, og strever med å finne seg til rette i verden med den nye identiteten enke. Hvem er hun uten Lars, mannen sin? Hvordan skal hun forholde seg til allle praktiske duppeditter helt alene? Og går det an å leve igjen uten å skamme seg over de nye gledene hun faktisk finner?
I oppveksten opplevde Gunn at foreldrene sviktet. Faren mishandlet og slo. Moren vek unna. Få kjenner alle detaljene, ikke engang sønnen Herman.
Men den aller største hemmeligheten har Gunn båret på alene. Når barnebarnet Ida begynner å nøste opp tråder, må Gunn ta et valg. Tør hun fortelle? Og kan hun noen gang bli et helt menneske igjen?

Bestill boka ved å sende sms til Eva Maria Bæver: 
991 69 512 Eller send mail til e.bever@hotmail.no
Pris: 350 + frakt.

MANDAL, HEIDI:
JEG GIR MEG ALDRI!

Rebekka Kongshaug går i tiende klasse og føler seg misforstått og utenfor. Da hun gikk på barneskolen, ble hun kalt Elefant-Bekka. Så skjedde det forferdelige som hun ikke kunne snakke om.

Helt siden starten av åttende har Rebekka drømt om å stå på scenen i skolerevyen. Dersom hun skal nå målet om å bli standup-komiker, er revyen det første steget mot stjernestatus.

Den eneste som stå i veien er plageånden Vera Bitch.
Kan Rebekka vinne over den kjerringa?
Kan hun vinne over seg selv?
Og hva med Robert i klassen? Hva er han egentlig ute etter?

Jeg gir meg aldri! – omslag

WEGO, SIRI

Denne vakre boka er en gave til alle som av og til trenger trøst. Den er til mennesker som forsøker å strekke seg mot lyset, men som faller og reiser seg, igjen og igjen. Denne boka er til deg - og til oss alle.

Siri Wego vet hvordan det er å streve i mørket. Hun overlevde et selvmordsforsøk i 1996. Den gang opplevde hun å bli trukket opp fra vannet av en kraft større enn seg selv.
Siden har hun forsøkt å fange dette lyset - både i ord og bilder.

Siri Wego er utdannet gullsmed og har også studert ved Statens håndverks- og kunstindustriskole. Hun har hatt flere separatutstillinger, og er tidligere representert med dikt i en rekke antologier.

KLIKK HER FOR Å LESE MER/GÅ TIL KJØPSSIDEN

SELAND, GUNN:
DEN USYNLIGE RUSEN – Å STÅ SAMMEN I DET

Vet du om noen som har et problematisk forhold til rus?
Har du et barn eller barnebarn som sliter?
En nabo? Eller kanskje en venn?
Har du kjent på følelser som skam, sorg og skyld?
Du er ikke alene.

I denne boka står Gunn Seland fram med sin familiehistorie, for som hun sier: «Jeg tror det er viktig å dele. Man kommer ingen vei ved å 'ikke orke se', kjefte eller straffe. Den "usynlige" rusen er der likevel - bak dørene til folk i alle samfunnslag og aldre. Mitt håp er at når jeg forteller, kan andre kanskje også våge. Når vi deler historier og kunnskap om rus, blir vi sterkere og mindre redde når vi møter den.»
Denne boka kan redde liv.

Bestill boka ved å sende sms til Gunn Seland: 
416 51 012 Eller send mail til gunnsel55@gmail.com
Pris: 350 + frakt.

Jeg gir meg aldri! – omslag

SJETNE, CHRISTI

Hannas datter tar selvmord bare 17 år gammel.
Hun greide ikke verden lenger.
Den ble for vond.

Hvordan kan Hanna leve videre med et barn for lite?
Er det mulig å bli glad igjen?
Og hvordan kan vi møte mennesker i dyp sorg?

Dag blir ikke dag er en inderlig vakker bok om en mors indre kamp.
Boka gir oss samtidig glimt tilbake i tid, fra tiden før katastrofen.
Når det umulige skjer: Finnes det likevel håp?

KLIKK HER FOR Å LESE MER/GÅ TIL KJØPSSIDEN

SOLBERG, OLAV:
TONES TRAGEDIE
Balladesongaren Tone Høna – ei livsskildring

Denne boka handlar om ei fattig husmannsjente frå Lårdal i Øvre Telemark. Ho heitte Tone Marteinsdotter Høna (1805-1877) og er ein av dei fremste balladesongarane våre.

Til nå har vi ikkje visst mykje om Tone Høna. Men i denne boka kjem vi henne på nært hald.
Som ung jente fødde ho eit barn i dølgsmål. Dette var svært alvorleg og førte til at ho vart dømd til straff på tukthuset i Kristiansand. Ei lang rekke rettsdokument av ymse slag gjev oss eit eineståande nærbilete av Tone Høna. Saka hennar var jamvel oppe i Høgsterett. 

Far til barnet Tone Høna sette til verda, var den nygifte storbonden på ein av dei nærmaste gardane. Men han ville heller ha husmannsjenta på den fattigaste plassen i heile soknet.
Kva var det med Tone Marteinsdotter Høna som gjorde henne så tiltrekkjande?
Og kva var årsaka til at så mange snudde ryggen til henne?

KLIKK HER FOR Å LESE MER/GÅ TIL KJØPSSIDEN

• Tone Høna – omslag RGB 300

BARDAL, AASTA:
MOT HAUST

Aasta Bardal (95) vokste opp i skyggen av NS - Nasjonal Samling. Gjennom diktene sine setter hun ord på det tusener av andre også må ha kjent på: et utenforskap, en følelse av å bli frosset ut av samfunnet. «Alle snudde ryggen til NS-barnet», skriver Aasta i en av dagbøkene sine. «Draumen og vona om å bli noko var for alltid knust.»

Diktene i denne boka står fjellstøtt aleine. De handler om svik, angst, håp, lengsel, kjærlighet og død - alle livets fasetter. Diktene er tidløse i den forstand at de kan leses av alle som av og til kjenner på utenforskap. Men de får et enda større perspektiv når man kjenner Aastas bakgrunn. 

Bestill boka ved å sende sms til Helga Margrete Jenshus: 
980 46 726 Eller send mail til heiheihelga@gmail.com
Signert bok koster kr. 395 inkludert frakt.

Mot haust – omslag 300 RGB

SLETVOLD, LAILA

Hvorfor får ikke Hanna sove? Tilsynelatende lever hun jo et perfekt liv med hus, jobb, mann og barn?

Etter 10 år med søvnmangel sier kroppen stopp. Hanna blir sykemeldt, delvis mot sin vilje. Hva kan være årsaken til at Hanna ikke fungerer lenger? Kan det ha noe med det som skjedde i fortiden å gjøre? - Det Hanna ikke har klart å sette ord på?

Jeg vrir til hjerter er en historie om en annerledes barndom - der mobbing, utrygghet og usunn forkynnelse var en del av hverdagen. Det er også en beretning om å finne fred i seg selv.

Bestill boka ved å sende sms til Laila Sletvold: 
993 65 495 Eller send mail til laila.sletvold@gmail.com
Signert bok koster kr. 420 inkludert frakt.

LØKKEVIK, MARIANNE TYSVÆR:
NORGES MODIGSTE. HISTORIEN OM LARS

Lars er 30 år og bor hjemme hos foreldrene sine. Der spiser han, sover og spiller dataspill. Når han én dag får vite at foreldrene skal skilles, blir Lars rystet. For hvor skal han bo nå? Og hva skal han leve av?

Lars trøster seg med å se opptak av en gammel reality-serie på TV. Han forelsker seg i én av deltakerne, og bestemmer seg for å oppsøke henne i virkeligheten. Dette bringer ham inn i en serie av morsomme og absurde hendelser, der alt kulminerer i en ubetalelig sluttscene.

Norges modigste er en roman om Lars, som prøver å finne seg selv og forstå verden. Det er samtidig en skarp, vittig og klok bok om generasjonene som fikk internett, gaming og digital-TV inn med morsmelken. 

Marianne Tysvær Løkkevik er utdannet cand. philol. fra Universitetet i Oslo og jobber nå som rådgiver i Sarpsborg kommune. Løkkevik vant Skriveakademiets manuskonkurranse i 2023. «Norges modigste» er hennes debutroman.

KLIKK HER ELLER PÅ BILDET FOR Å BESTILLE BOKA

Mot haust – omslag 300 RGB

TIDEMANN, ASLAUG

Felix vokser opp som kjøpmannssønn i en liten vestlandsby på 50-tallet. Han skjønner tidlig at han er homofil, men orker ikke fortelle familien hvem han egentlig er. For å slippe unna, drar Felix til Oslo. Der blir han en del av det forbudte homsemiljøet.

Hvordan var det å være homofil i en tid der det var straffbart å leve som skeiv? Kan Felix noen gang klare å akseptere hele seg?

Ved foten av regnbuen er en sterk roman om en homofil manns livsreise - lenge før pride. Det er også en historie om hvordan skam, løgn og skyldfølelse langsomt dreper et menneske.

Bestill boka ved å sende sms til Aslaug Tidemann: 
951 45 860 Eller send mail til atidemann@gmail.com
Signert bok koster kr. 375 + frakt.

NESSA, SVANHILD OLIANNA:
DET FARGERIKE ÅKLEDET – ein historisk roman

Året er 1850. Odelsguten Nils frå Nessa utanfor Stavanger er gift med Margrete og har seks born med henne. Tre ungar har døydd som spedborn. Det har fått Margrete til å gråta og Nils til å sørgja og grubla.

Mot familien sin vilje bestemmer Nils seg for å fara til Amerika. Der kjem han i kontakt med folk frå mormonrørsla, og saman med dei dreg han heilt frå New York til Salt Lake City. Dei store og dramatiske hendingane Nils kjem ut for skal kome til å endre livet hans for alltid.

Kva er det som får ein odelsgut til å forlate alt heime og reise til ei ukjend framtid i Amerika? Korleis skal Margrete klara seg? Vil ho finne tilbake til Faltin,
som også ville ha henne? Og kva med Nils? Vil han nokongong komme tilbake ?

«Det fargerike åkledet» er ein heilstøypt historisk roman, der rotnorsk bondekultur står mot den nye amerikanske draumen. Det spennande plottet og levande språket gjer Svanhild Olianna Nessas bok til rein forteljarkunst.

Bestill boka ved å sende sms til Svanhild Olianna Nessa: 
905 00 253 Eller send mail til sonessa@lyse.net
.

Mot haust – omslag 300 RGB

MORK, HELGE

Lovise vokser opp i småbyen Kristiansund i siste halvdel av 1800-tallet. Hun får jobb som tjenestejente hos en rik bedriftseier. Snart skjønner Lovise at hun er med barn.

For å unngå skandale i en by der misunnelse og sladder står sterkt, blir Lovise tvunget til å reise til Amerika. Men først må hun sette bort barnet sitt: en liten datter.

Hvordan var det å leve i en tid da kvinner på mange måter var prisgitt menn? Vil Lovise få et bedre liv i Amerika? Og hva med barnet hun måtte gi fra seg? Kommer Lovise noen gang til å få se henne igjen?

«Lovises datter» er en uforglemmelig historisk roman om kjærlighet, svik, sorg og tilgivelse.

Boka kan kjøpes på nett, og fra Helge Mork: hmprivat@ebnett.no
Mobil: 905 36 811

FORFATTERSIDER:

BARDAL, AASTA:
MOT HAUST

Aasta Bardal (95) vokste opp i skyggen av NS - Nasjonal Samling. Gjennom diktene sine setter hun ord på det tusener av andre også må ha kjent på: et utenforskap, en følelse av å bli frosset ut av samfunnet. «Alle snudde ryggen til NS-barnet», skriver Aasta i en av dagbøkene sine. «Draumen og vona om å bli noko var for alltid knust.»

Diktene i denne boka står fjellstøtt aleine. De handler om svik, angst, håp, lengsel, kjærlighet og død - alle livets fasetter. Diktene er tidløse i den forstand at de kan leses av alle som av og til kjenner på utenforskap. Men de får et enda større perspektiv når man kjenner Aastas bakgrunn. 

Bestill boka ved å sende sms til Helga Margrete Jenshus: 
980 46 726 Eller send mail til heiheihelga@gmail.com
Signert bok koster kr. 395 inkludert frakt.

Mot haust – omslag 300 RGB

BERGFLØDT, TONE 

Tone Bergflødt debuterte i 2018 med dokumentarromanen 
Farfars skrin. En oppvekst i skyggen av NS på forlaget Prego Mobile.

Boka kom i pocketutgave i 2020.

KLIKK HER FOR Å LESE MER/GÅ TIL KJØP

Skjermbilde 2020-06-01 kl. 14.13.56


BIENTIE, ANNE-GRETHE LEINE 

Anne-Grethe Leine Bientie har skrevet bøker i flere sjangre. 

I 2018 ble hun sammen med illustratør Meerke Laimi Thomasson Vekterli nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris for boka Joekoen sjiehteles ryöjnesjæjja.

Boka kom på norsk i 2018: En skikkelig flink liten reingjeter, (Idut forlag.)

KLIKK HER FOR Å LESE MER/GÅ TIL KJØP


BJONE, RUNA

Skumringstimen er tida mellom dagslys og kveldsmørke. – Da det var for lyst til å tenne lampene og for mørkt til å se arbeidet ordentlig. Det var gjerne da de gode historiene ble fortalt. 

Arbeidshender II. Skumringstime består av fjorten portrettintervjuer. I løpet av et par generasjoner har vi opplevd en rivende utvikling – både teknisk, økonomisk og ikke minst samfunnsmessig.
Livet til våre beste- og oldeforeldre var svært forskjellig fra det vi lever i dag. Mye er bedre, men kanskje har vi også mistet noe?

I denne boka kan du lese om noen av hverdagsheltene – og om det ualminnelige i det ganske alminnelige livet.

KLIKK HER FOR Å LES MER/GÅ TIL KJØP

 

BOHMANN, GUNN

Gunn Bohmanns debutbok Fia-barnet ble utgitt på Gyldendal Tiden

For boka fikk hun Kultur- og kirkedepartementets debutantpris.
Debutboken er oversatt til dansk, tysk og nederlandsk. 

KLIKK HER FOR Å LESE MER/GÅ TIL KJØP

Skjermbilde 2020-06-01 kl. 14.40.15

BORGSTAD, ANNA ELINE

Romanen Skarpe kanter er en historie om et liv fullt av store og små opplevelser, et liv fullt av møter med ønskede og uønskede personer. – Et liv fullt av sorg og angst, men også av glede og kjærlighet.

Utdrag: Han bar meg inn på et rom og slang meg inn i en køyeseng. Han dro meg ut derfra og kastet meg mellom møbler og vegger. Jeg følte meg sjanseløs …

Med denne boka vil forfatteren formidle at det går an å komme seg videre: «å flytte seg over til et annet hus.» Som hun sier: «Mitt håp er at du som leser min historie kan få inspirasjon til å trekke deg ut av en dårlig livssituasjon. På bakgrunn av sakens natur er boken skrevet under psevdonym.

Bestill boka ved å vippse til 414 28 724
Pris inkl. frakt: kr 348,–

BÆVER, EVA MARIA

Gunn er blitt alene, og strever med å finne seg til rette i verden med den nye identiteten enke. Hvem er hun uten Lars, mannen sin? Hvordan skal hun forholde seg til allle praktiske duppeditter helt alene? Og går det an å leve igjen uten å skamme seg over de nye gledene hun faktisk finner?
I oppveksten opplevde Gunn at foreldrene sviktet. Faren mishandlet og slo. Moren vek unna. Få kjenner alle detaljene, ikke engang sønnen Herman.
Men den aller største hemmeligheten har Gunn båret på alene. Når barnebarnet Ida begynner å nøste opp tråder, må Gunn ta et valg. Tør hun fortelle? Og kan hun noen gang bli et helt menneske igjen?

Bestill boka ved å sende sms til Eva Maria Bæver: 
991 69 512 Eller send mail til e.bever@hotmail.no
Pris: 350 + frakt.


DROLSUM, LIZZY

Lizzy Drolsum ga nylig ut den viktige fagboken Iskrem. Tilbakeføringsbarn. Boken handler blant annet om hvilke utfordringer som venter barn og voksne når barna kommer hjem etter opphold i beredskaps- eller fosterhjem

KLIKK HER FOR Å LESE MER/GÅ TIL KJØP

 


DYVE, ASTRID

Astrid Dyve er utgitt i flere antologier, blant annet på Alea forlag og Kolofon forlag, (for Velferdsalliansen.)

Hun er også utgitt i Skriveakademiets antologier.

KLIKK HER FOR Å LESE MER/GÅ TIL KJØP

MARTHE MUNKHAUGEN EGGAN:

Hva betyr det å falle utenfor i et rikt land som Norge?
Hvor kommer fordommene våre fra?
Og hvordan kan vi vise omsorg for hverandre når vi selv sliter?

Denne novellesamlingen handler om Milla, som
stjeler en julegave, om Sivert, som ikke liker ungdom – og om Einar, som har ventet et helt liv. Vera og Olga har begge mistet noen, men på hver sin måte. Aurora gruer seg til å være solist på julekonserten, og Ingeborg synes jula har blitt en fremmed.

Desemberfloker handler om nærvær mellom mennesker og om hvor skjørt og sårbart livet kan være.

Marthe Munkhaugen Eggan debuterer som novelleforfatter med en vakker bok om drømmer, håp, savn og lengsel etter å høre til.

Bestill boka her: DESEMBERFLOKER

shutterstock_488938597.jpg

FLATIN, KRISTI

Den fine barneboken Skogstjernen handler om ekornet Mika. 

Mika er ikke som andre ekorn. Hun har hvit pels, og blir ertet fordi hun er annerledes. Men hva om det ikke stemmer? Hva om det å være annerledes er unikt og flott?

Skogstjernen er vakkert illustrert av Natalie Norboe.

Boken koster kr. 320,- inkl. frakt, og kan bestilles direkte fra forfatteren på sms/mobil: 97155019


KristiFlatin


GUNDERSEN, SVANLAUG FJÆRA

Master Class-elev Svanlaug Fjæra Gundersen debuterer på Skriveakademiet med den fine romanen Våren i Paris. Hun er tidligere utgitt i Skriveakademiets antologier.

Thomas drar til Paris, der søsteren Helene livnærer seg som kunstner. Han har noe han må fortelle henne, noe som er så viktig at han må si det ansikt til ansikt.

Samtidig står Marit ved et veiskille hjemme i Vestlandsbygda.
Hva vil skje med henne nå når alt blir forandret?

Romanen Våren i Paris handler om å leve så godt en kan når livet blir vanskelig. Den handler om skjør kjærlighet og tapte illusjoner. – Og om minner som er så sterke at de kan bære et helt menneske.

KLIKK HER FOR Å LESE MER/GÅ TIL KJØP

HEGNA, ELSE AARHOLT

Den fine selvbiografien I fars hage av Else Aarholt Hegna ble utgitt på Kolofon forlag i 2012.

Forfatteren ble født på Madagaskar i 1941 og bodde der til hun var 13 år. I boken forteller hun om sin oppvekst som misjonærbarn, om opplevelser fra tilværelsen på internatskole – og om kjærligheten hun fikk til folket på øya i det indiske hav.

KLIKK HER FOR Å LESE MER/GÅ TIL KJØP

 

Elsebok

HEIPT, JANNE MARI

Janne Mari Heipt har fått tekster med i flere av Skriveakademiets antologier.

I 2020 kom diktsamlingen Hjertestier på Lyrikkforlaget, illustrert av Megan Aleksandra Gondzik. I 2021 er Janne Mari Heipt aktuell med diktsamlingen Gaia, også den med sterke og vakre illustrasjoner av Gondzik.

KLIKK HER FOR Å LESE MER/GÅ TIL KJØP


Screenshot_20210713-173702__01


HERNES, MAGDALENA
Magdalena Hernes har utgitt en rekke fagbøker,
blant annet på Gyldendal Norsk Forlag.

Hun er også representert i Skriveakademiets antologier.

KLIKK HER FOR Å LESE MER/GÅ TIL KJØP


JOHNSGARD, HELGE

Helge Johnsgard har gitt ut novellesamlingen Den du erLiv Forlag og romanen Det ørnen såLyst Forlag, (begge forlagene er tilknyttet Forlagshuset i Vestfold.) I 2021 ga han ut diktsamlingen «Natt og dag» på Lyrikkforlaget, og i tillegg har Helge fått tekster med i flere antologier.

Kjøp Helges bøker ved å ta kontakt på mail helge@johnsgard.org
SMS: 920 62 988

KLIKK EVT. HER FOR Å LESE MER/GÅ TIL KJØP

KLEIN, TURID KRISTINE SVEDJAN

Turid Kristine Svedjan Klein debuterte som skjønnlitterær forfatter i 2021 med den fine diktsamlingen Av ord er du kommet.

Diktene spenner vidt, og samlingen er rikt illustrert. Som lyrikeren selv sier det (i diktet med tittel «Av ord er du kommet»): «Å dikte er å lete etter ordene det ikke finnes ord for. [...] Å dikte er å lete.

Diktsamlingen Av ord er du kommet koster kr. 325 inkl. frakt, og kan bestilles ved å vippse til 48 24 29 90. Du kan evt. også betale til konto 4230 61 27556. (Husk navn og adresse.)

JANNE LANGAAS:
19 MÅNEDER – EN KJÆRLIGHETSERKLÆRING

Hvordan er det å vite at den du elsker skal dø?
Hva er sorg?
– Og hvordan kan to mennesker som elsker hverandre leve i tiden som er igjen?

19 måneder – en kjærlighetserklæring er en vakker og sterk beretning om å føle den du elsker inn i døden. Romanen gir et ærlig bilde av hvor tungt det er å være bestevenn og kjæreste når håpet om en felles framtid sakte blir borte.
 
«En hjerteskjærende vakker bok.»


LØKKEVIK, MARIANNE TYSVÆR:
NORGES MODIGSTE. HISTORIEN OM LARS

Lars er 30 år og bor hjemme hos foreldrene sine. Der spiser han, sover og spiller dataspill. Når han én dag får vite at foreldrene skal skilles, blir Lars rystet. For hvor skal han bo nå? Og hva skal han leve av?

Lars trøster seg med å se opptak av en gammel reality-serie på TV. Han forelsker seg i én av deltakerne, og bestemmer seg for å oppsøke henne i virkeligheten. Dette bringer ham inn i en serie av morsomme og absurde hendelser, der alt kulminerer i en ubetalelig sluttscene.

Norges modigste er en roman om Lars, som prøver å finne seg selv og forstå verden. Det er samtidig en skarp, vittig og klok bok om generasjonene som fikk internett, gaming og digital-TV inn med morsmelken. 

Marianne Tysvær Løkkevik er utdannet cand. philol. fra Universitetet i Oslo og jobber nå som rådgiver i Sarpsborg kommune. Løkkevik vant Skriveakademiets manuskonkurranse i 2023. «Norges modigste» er hennes debutroman.

KLIKK HER ELLER PÅ BILDET FOR Å BESTILLE BOKA

Mot haust – omslag 300 RGB

MANDAL, HEIDI

Heidi Mandal vant Skriveakademiets manuskonkurranse i med den barneboka Anna-Panna fra Rottereiret i 2019, som har fått flotte kritikker.

Nå er hun klar med den fantastiske boka Skrivemagi! Få tusenvis av ideer, oppgaver og magiske skrivetips!

KLIKK HER FOR Å LESE MER/GÅ TIL KJØP AV SKRIVEMAGI!

Her kan du kjøpe Anna-Panna fra Rottereiret

MARKASKARD, ELLINOR HELEN

Etter mellomrommet.
Min reise etter møte med døden
Pris: kr 299 + porto.

Bestill boka ved å sende sms til: 97701565.
Du kan også sende mail til: emarkaskard@gmail.com
Adresse: Knausen 10, 3185 Skoppum
Utgitt på Kolofon Forlag.

 

MIDTUN, ERNST

Ernst Midtun har fått tekster med i alle Skriveakademiets antologier.

Han har også skrevet kapitlet «Prosjektlederens utvikling i Bygg og anleggsbransjen» i jubileumsboka (50 år) til Norsk Forening for Prosjektledelse: Prosjektledelse i Norge gjennom 50 år.

KLIKK HER FOR Å LESE MER/GÅ TIL KJØP

MORK, HELGE

I 2017 meldte Helge Mork seg på Skriveakademiets online-kurs, og høsten 2018 kom den første boka hans ut: Himmelgudenes vrede. Her følger vi Kulanda-folket gjennom ære, svik, kjærlighet og fremmedfrykt. Boka kan også ses på som en hyllest til fosnafolket – som var blant våre aller tidligste innvandrere! 

I 2019 kom den andre boka om Fosnafolket: Fugledrømmeren

KLIKK HER FOR Å LESE MER/GÅ TIL KJØP

MORK, HELGE

Lovise vokser opp i småbyen Kristiansund i siste halvdel av 1800-tallet. Hun får jobb som tjenestejente hos en rik bedriftseier. Snart skjønner Lovise at hun er med barn.

For å unngå skandale i en by der misunnelse og sladder står sterkt, blir Lovise tvunget til å reise til Amerika. Men først må hun sette bort barnet sitt: en liten datter.

Hvordan var det å leve i en tid da kvinner på mange måter var prisgitt menn? Vil Lovise få et bedre liv i Amerika? Og hva med barnet hun måtte gi fra seg? Kommer Lovise noen gang til å få se henne igjen?

«Lovises datter» er en uforglemmelig historisk roman om kjærlighet, svik, sorg og tilgivelse.

Boka kan kjøpes på nett, og fra Helge Mork: hmprivat@ebnett.no
Mobil: 905 36 811


MØRKVED, INGER-JOHANNE

Inger-Johanne Mørkved fra Namdalen (nå bosatt i Skånland i Troms) debuterte i 2019 på Kolofon Forlag med denne sterke historien om nettdating og svindel. Selv kaller hun historien en «selvopplevd skrekkhistorie.»

Målet med fortellingen er å advare mot kjærlighetssvindel. Og som Inger-Johanne sier det selv: «Oppnår jeg at én person blir berget fra denne type svindel, så har jeg nådd målet mitt.»

KLIKK HER FOR Å LESE MER/GÅ TIL KJØP

 

NESSA, SVANHILD OLIANNA:
DET FARGERIKE ÅKLEDET – ein historisk roman

Året er 1850. Odelsguten Nils frå Nessa utanfor Stavanger er gift med Margrete og har seks born med henne. Tre ungar har døydd som spedborn. Det har fått Margrete til å gråta og Nils til å sørgja og grubla.

Mot familien sin vilje bestemmer Nils seg for å fara til Amerika. Der kjem han i kontakt med folk frå mormonrørsla, og saman med dei dreg han heilt frå New York til Salt Lake City. Dei store og dramatiske hendingane Nils kjem ut for skal kome til å endre livet hans for alltid.

Kva er det som får ein odelsgut til å forlate alt heime og reise til ei ukjend framtid i Amerika? Korleis skal Margrete klara seg? Vil ho finne tilbake til Faltin,
som også ville ha henne? Og kva med Nils? Vil han nokongong komme tilbake ?

«Det fargerike åkledet» er ein heilstøypt historisk roman, der rotnorsk bondekultur står mot den nye amerikanske draumen. Det spennande plottet og levande språket gjer Svanhild Olianna Nessas bok til rein forteljarkunst.

Bestill boka ved å sende sms til Svanhild Olianna Nessa: 
905 00 253 Eller send mail til sonessa@lyse.net
.

Mot haust – omslag 300 RGB


NILSEN-BIE, TONE

Sumarvariasjonar. Novellesamling for ungdom er Tone Nilsen-Bie sin skjønnlitterære debut. Ho er tidligare publisert i ulike antoligiar, og skriv i tillegg for scenen.

Sumarvariasjonar er ei vakker og sterk bok om å ikkje vite heilt kvar ein høyrer til. Tone Nilsen-Bie fortel om unge menneske som på kvar sine måtar opplever at dei fell utanfor. For korleis kan ein eigentleg leve i ei verd der alle andre ser ut til å skine sterkare?

KLIKK HER FOR Å LESE MER/GÅ TIL KJØPNYKAAS, GINA

«Det du har funnet, er en skikkelig svartebok.» Hermod Johnsen er sikker i sin sak og ser bestemt på Viola Prydefull. «Leser du boka, tar den over sjela di. Boka eier deg. Det beste er å brenne den.»

Gnomene Rulle, Krølle og Sølve venter på den riktige dagen for å kunne fortelle sannheten. De vet at de vil få problemer. Det at de hadde tatt Den store gnomboka med ut i sola og gått fra den, var en skikkelig dårlig idé. Hvordan skal de kunne fortelle lærer Tallrik at de har gjort noe så idiotisk? Akkurat nå sitter det mennesker og leser om ting de absolutt ikke skal vite noe om!

Den store gnomboka koster kr 350,– inkl. frakt, og kan bestilles fra
gina.nykaas@live.no
Du kan også bestille boka fra nettbokhandlere i Norge.


OTTERÅ, LEIF ERIK

I perioden 1825-1920 emigrerte nær 800 000 tusen nordmenn til Amerika. Odelsguten Martinius vaks opp på Brekke sør på Huftarøy saman med far, stemor, halvsøsken og besteforeldre. 

Handlinga tek til i 1845, året før Martinus vert fødd, og går fram til 1873. Martinus var ein av 302 passasjerar på Amerika-båten «Valkyrien», som to gonger var nær ved å forlise. Dramatikk var det òg i livet til Martinus før han reiste.

Romanen Draumen om ein flat åker er ei forteljing om ein familie frå Sunnhordland og ei Amerika-reise. Forteljinga er også eit stykke Noregs-historie – med greiner langt utanfor landegrensene.

DU FÅR TILSEND SIGNERT BOK FOR KR. 325. (Porto er inkludert.)
Vipps til 90509405, hugs namn og adresse.
Sett evt. inn kr. 325,– på konto 0530.49.46042.
For spørsmål, kontakt leo888@me.com


POESIPIKENE

Denne vakre lyrikkboken er skrevet av Vigdis Maria Tjørhom, Marie Lee, Synnøve Nersveen, Marianne Juell-Hagen, Sandra Kilvær og Beatrice Troxler Aarøe. Alle har vært kursdeltakere på Skriveakademiets store romankurs. De har også deltatt på en lang rekke webinarer, blant annet om lyrikk.

Høsten 2020 ble de enige om å gi ut diktsamling sammen, uten noensinne å ha møttes. Det forteller om et unikt samarbeid hele veien.

I Ord underveis – seks lyriske stemmer finner du beretninger om livet og ordene som kan oppstå underveis. Tekstene omhandler det å gi slipp og å omfavne, å savne, å være en del av noe større – enten det er å være en del av et samhold, av naturen, eller å inneha språkets makt. Det handler rett og slett om å være menneske på godt og vondt. 

Det fine forsidebildet er laget av Marianne Juell-Hagen.

DU FÅR BOKA FRITT TILSENDT FOR KR. 299. (Porto er inkludert.)
Vipps til Vigdis Maria Tjørhom, 90530119.
Husk navn og adresse.

SANDBAKK, LIV

Liv Sandbakk er representert med dikt og kortprosa i en rekke antologier og tidsskrifter. I oktober 2020 ga hun ut oppgaveheftet Skriveøvelser for skrivelystne for Skriveakademiet. 


For  å kjøpe Skriveøvelser for skrivelystne: KLIKK HER!


Liv hefte.jpg

Kristin Schulerud

SCHULERUD, KRISTIN

Kristin Schulerud har gitt ut to flotte diktsamlingar.
Hender (episke dikt) kom på Kapabel Forlag i 2019 og diktsamlinga Suite. Eg vil dansa deg i møte
på Alfa Forlag i 2016.KRISTIN SCHULERUD: TYNN HINNE

«Minna ligg gøymde i doggsølv som dryp.»
Solrunn ber på tankar, kjensler og løyndommar som ingen må få vita om. Ho breier om seg ei usynleg kappe som både vernar og forteiar.

Det vert viktig med avstand til andre. Vil det bli uråd å halda att dersom det ho freistar skjula, vert innhenta av ytre klangar? 

Solrunn møter på utfordringar i sosiale relasjonar, ikkje minst i forhold til kjønnsroller og seksualitet, men òg i forhold til religion.

Ho spør seg: 
Kven er eg og kva verd har eg som kvinne?
Kven er Gud og kva er sanning for meg?
Kven var eg før det eg kan minnast?

Tynn hinne er ein sterk og strålande roman om kjærleik, gudsfrykt og skam.

Kristin Schulerud er utdanna pedagog og musikar. I mange år arbeidde ho i den kommunale kulturskulen. Schulerud har tidlegare gitt ut to diktsamlingar. Tynn hinne er den første romanen hennar.


Bestill boka ved å sende sms til Kristin Schulerud
974 19 816 Eller send mail til skrullerud@gmail.com
Signert bok koster kr. 395,– inkludert frakt

SELAND, GUNN:
DEN USYNLIGE RUSEN – Å STÅ SAMMEN I DET

Vet du om noen som har et problematisk forhold til rus?
Har du et barn eller barnebarn som sliter?
En nabo? Eller kanskje en venn?
Har du kjent på følelser som skam, sorg og skyld?
Du er ikke alene.

I denne boka står Gunn Seland fram med sin familiehistorie, for som hun sier: «Jeg tror det er viktig å dele. Man kommer ingen vei ved å 'ikke orke se', kjefte eller straffe. Den "usynlige" rusen er der likevel - bak dørene til folk i alle samfunnslag og aldre. Mitt håp er at når jeg forteller, kan andre kanskje også våge. Når vi deler historier og kunnskap om rus, blir vi sterkere og mindre redde når vi møter den.»
Denne boka kan redde liv.

Bestill boka ved å sende sms til Gunn Seland: 
416 51 012 Eller send mail til gunnsel55@gmail.com
Pris: 350 + frakt.

Jeg gir meg aldri! – omslag


SHRISKANTHARAJAH, HELGA ANNIE
Helga Annie Shriskantharajah debuterte som skjønnlitterær forfatter i 2021 med den fine diktsamlingen En vei gjennom livet.

Diktene hennes gjenspeiler opplevelser og følelser – slik livet er med alle sine fasetter. Som Helga Annie sier det selv: «Jeg lar min blyant styres av livets mange skjær i sjøen og blomster i engen.»

Helga Annie Shriskantharajah er tidligere utgitt i en rekke antologier.

Diktsamlingen En vei gjennom livet koster kr. 294 inkl. frakt, og kan bestilles ved å vippse til 93 00 81 41. Du kan evt. også betale til konto 6031 14 19253. (Husk navn og adresse.)

SJETNE, CHRISTI

Hannas datter tar selvmord bare 17 år gammel.
Hun greide ikke verden lenger.
Den ble for vond.

Hvordan kan Hanna leve videre med et barn for lite?
Er det mulig å bli glad igjen?
Og hvordan kan vi møte mennesker i dyp sorg?

Dag blir ikke dag er en inderlig vakker bok om en mors indre kamp.
Boka gir oss samtidig glimt tilbake i tid, fra tiden før katastrofen.
Når det umulige skjer: Finnes det likevel håp?

KLIKK HER FOR Å LESE MER/GÅ TIL KJØPSSIDEN

Omslag VIP10

SKAGEN, VIDAR JOHAN:
MED NORDSTJERNEN SOM BUMERKE

Hvordan var det å bo og arbeide i et fiskevær på Helgelandskysten mot slutten av 1800-tallet? Hva levde folk av?
Og hvordan kom de seg gjennom både indre og ytre stormer?

Med nordstjernen som bumerke er en sterk og helstøpt dokumentarroman om Vidar Skagens forfedre. Men denne boka reiser han et vakkert minnesmerke over kystfiskerne og deres harde kamp for tilværelsen.


SLETMOE, TROND ERIK

Søren Heia fra Vennesla er livstrøtt og uten ambisjoner, men når biskopen på Hamar tilbyr ham stilling som prest i en nedleggingstruet kirke på Finnskogen, får han ny giv. 

Ikke alle liker Sørens måte å forkynne ordet på, og snart dukker utfordringene opp. Gled deg til en makeløs fortelling, full av fantasi og skaperglede!
...

Finnskogens siste apostel koster kr. 379 inkl. frakt og kan bestilles direkte fra Trond Erik Sletmoe på mail: forfattersletmoe@gmail.com

Du kan også sende sms til : 926 64 922.
Vipps gjerne beløpet.

SLETVOLD, LAILA

Hvorfor får ikke Hanna sove? Tilsynelatende lever hun jo et perfekt liv med hus, jobb, mann og barn?

Etter 10 år med søvnmangel sier kroppen stopp. Hanna blir sykemeldt, delvis mot sin vilje. Hva kan være årsaken til at Hanna ikke fungerer lenger? Kan det ha noe med det som skjedde i fortiden å gjøre? - Det Hanna ikke har klart å sette ord på?

Jeg vrir til hjerter er en historie om en annerledes barndom - der mobbing, utrygghet og usunn forkynnelse var en del av hverdagen. Det er også en beretning om å finne fred i seg selv.

Bestill boka ved å sende sms til Laila Sletvold: 
993 65 495 Eller send mail til laila.sletvold@gmail.com
Signert bok koster kr. 420 inkludert frakt.

SOLBERG, OLAV

Olav Solberg er bosatt i Bø, og er professor i nordisk språk og litteratur fra Universitetet i Oslo. Han har utgitt en lang rekke bøker og vitenskapelige artikler, blant annet på Aschehoug, Cappelen Damm og Fagbokforlaget. Solberg tok doktorgraden i litteratur i 1998, og er en av verdens fremste eksperter på nordisk middelalderdiktning.

I bokhandelen vår kan du nå sikre deg én av bøkene hans til spesialpris: kr. 250 inkl. frakt.

Boka Forteljingar om drap – kriminalhistorier frå seinmellomalderen er utgitt på Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke. Den er en perle for alle som er opptatt av spennende historier fra en annen tid.

Boka kan bestilles ved å vippse kr. 250 til 91 13 81 37. Du kan også sende mail til iosol@nenett.no
Husk navn og adresse.

Liv hefte.jpg

SOLBERG, OLAV:
TONES TRAGEDIE
Balladesongaren Tone Høna – ei livsskildring

Denne boka handlar om ei fattig husmannsjente frå Lårdal i Øvre Telemark. Ho heitte Tone Marteinsdotter Høna (1805-1877) og er ein av dei fremste balladesongarane våre.

Til nå har vi ikkje visst mykje om Tone Høna. Men i denne boka kjem vi henne på nært hald.
Som ung jente fødde ho eit barn i dølgsmål. Dette var svært alvorleg og førte til at ho vart dømd til straff på tukthuset i Kristiansand. Ei lang rekke rettsdokument av ymse slag gjev oss eit eineståande nærbilete av Tone Høna. Saka hennar var jamvel oppe i Høgsterett. 

Far til barnet Tone Høna sette til verda, var den nygifte storbonden på ein av dei nærmaste gardane. Men han ville heller ha husmannsjenta på den fattigaste plassen i heile soknet.
Kva var det med Tone Marteinsdotter Høna som gjorde henne så tiltrekkjande?
Og kva var årsaka til at så mange snudde ryggen til henne?

KLIKK HER FOR Å LESE MER/GÅ TIL KJØPSSIDEN

• Tone Høna – omslag RGB 300


SOLBERG, VESLEMØY

Veslemøy Solberg har utgitt en lang rekke album og bøker.

Hun har også vært redaktør for flere bøker og antologier, sist for
Kjærlighet i koronaens tid, (Skriveakademiet 2020.)

KLIKK HER FOR Å LESE MER/GÅ TIL KJØP

 


SUNDHEIM, LIV: DEN SØTE FORENING

I 1803 kjem lekpredikanten, opprøraren, skribenten og næringsutviklaren Hans Nielsen Hauge til «kolonien» i Bardu og Målselv. Der har bønder sørfrå slått seg ned,

mellom dei gudbrandsdølen Peder. Han er i gang med å rydde seg ein gard i Målselv.

I Trøndelag er Marit frå Oppdal ei av mange unge som
har slutta seg til Hans Nielsen Hauge sin veneflokk.
Oppmoda av Hauge, legg ho ut på den lange reisa
nordover.

Korleis er det å skape seg eit nytt liv som rydningsfolk?
Kva vil det seie å leve i kamp mot naturkrefter, uår og
sjukdom i ei tid der det er krig og mangel på det meste?
Og på kva måte skal menneska i nord bringe arven og
gnisten frå Hauge vidare, etter at øvrigheita bestemmer
seg for å sette ein stoppar for verksemda hans?

I romanen «Den søte forening» følgjer vi Peder og Marit
gjennom første halvdel av 1800-talet. Bygda veks, og den nye norske nasjonen utviklar seg etter kvart som haugerørsla tar nye former. Vi får også følgje ekteparet på ferda mot det siste møtet med den store lekpredikanten.

Bestill boka ved å sende sms til Liv Sundheim
970 99 449 Eller send mail til livsundh@online.no
Signert bok koster kr. 390,– inkludert frakt

SVENDSEN, ARILD

Arild Svendsen har hatt tekster med i alle Skriveakademiets antologier siden han ble medlem i 2018. Han har også skrevet romanen Brevet (2017) som handler mye om identitet og tilknytning – og Gresset på andre siden (2020), som er den første boka om Josef Gahre.
Josef Gahre bestemmer seg for å dra til Amerika etter at faren og broren dør i en tragisk ulykke på sjøen. I Amerika viser det seg at ikke alt er slik Josef har fått inntrykk av i amerikareportasjer og -brev.

Brevet koster kr. 100 + frakt, Gressset på andre siden kr. 350 inkl. frakt, (230 som e-bok.) Bøkene kan bestilles direkte av forfatter,
e-post: asvend3@online.no
 eller mobil/sms 90917927

Begge bøkene kan også kjøpes hos ARK og de fleste andre nettbokhandlere.


 


SVENSSON, KRISTIN:

Én dag får Mari beskjed om at ekskjæresten Tor er funnet død. Mari har ikke hatt kontakt med ham på mange år selv om de har en felles sønn: Sivert.

Som Siverts mor og formynder blir det Maris hovedansvar å gå gjennom Tors leilighet. Dette bringer fram mange følelser, og ikke minst: en rekke spørsmål.

Hvem var Tor egentlig?
Hva døde han av?
Og hvorfor hadde han ikke kontakt med sønnen sin?

Handlingen i boka foregår i løpet av noen få dager, men gjennom en rekke tilbakeblikk ruller forfatteren opp et stort drama. Skyggene er en sterk roman om savn, svik, kjærlighet og sorg.

Kristin Svensson er adjunkt med sosiologi, psykologi og medier og kommunikasjon i fagkretsen.Hun har også utdanning i filmfag fra det som nå heter Høgskulen i Volda. 

Bestill boka ved å sende sms til Kristin Svensson
948 24 595 Eller send mail til kri-sve@hotmail.com
Signert bok koster kr. 395,– inkludert frakt

shutterstock_488938597.jpg

TIDEMANN, ASLAUG

Felix vokser opp som kjøpmannssønn i en liten vestlandsby på 50-tallet. Han skjønner tidlig at han er homofil, men orker ikke fortelle familien hvem han egentlig er. For å slippe unna, drar Felix til Oslo. Der blir han en del av det forbudte homsemiljøet.

Hvordan var det å være homofil i en tid der det var straffbart å leve som skeiv? Kan Felix noen gang klare å akseptere hele seg?

Ved foten av regnbuen er en sterk roman om en homofil manns livsreise - lenge før pride. Det er også en historie om hvordan skam, løgn og skyldfølelse langsomt dreper et menneske.

Bestill boka ved å sende sms til Aslaug Tidemann: 
951 45 860 Eller send mail til atidemann@gmail.com
Signert bok koster kr. 375 + frakt.

TJØRHOM, VIGDIS MARIA

Vigdis Maria Tjørhom har gitt ut flere fine diktsamlinger. Hun har også fått tekster med i flere av Skriveakademiets antologier.

Tjørhoms dikt er som regel korte. Hun ønsker å si mest mulig med få ord, slik at leseren kan reflektere selv.

I 2021 kom den flotte diktsamlingen Til dei blå dagane.
Boka kan bestilles ved å betale kr. 249 til Vipps 905 30 119.

(Husk navn og adresse. Prisen er inkludert frakt.)


 MARIANNE TODAL:
RUHTANJÁRGA – FORBRYTELSEN

I 1944 blir Jon Samuel Nilsen tvangsevakuert fra Lille Lerresfjord i Finnmark sammen med familien. Fra skøyta de har fått skyss med ser han røyken fra hus, fiskebruk, fjøs og skoler som brenner. Tyskerne sparer heller ikke familiens hus på Ruhtanjárga.

Etter krigen blir huset bygd opp igjen, og mange år senere er det Jon Samuels datter Hilda som overtar. Hun bor alene i Talvik og bruker nå huset som sommerhytte. En ukjent mann viser interesse for det gamle huset. Hva pønsker han på? Hvem er han?

Og hva med tante Agate, Jon Samuels søster, som han aldri ville snakke om? – Hun som døde det samme året som Hilda ble født?

Når en skolekamerat ringer og forteller at et vindu står åpent i barndomshjemmet, drar Hilda til Ruhtanjárga. Der oppdager hun at ikke alt er som det skal være.

KRISTIN VÅGENE:
JOSEFINE OG DEI ANDRE DYRA I GRASDALEN


Korleis lever dyr og menneske saman på ein gard?
Kvar kjem maten vår frå?
Og er det verkelig slik at dyr kan snakke?

Josefine og dei andre dyra i Grasdalen handlar om eselet Josefine, som saknar ein ven. Boka handlar om Trampe, rekordsauen som fekk 25 lam. – Og om Jacob, det vesle lammet som kom bort frå mor si. 
   I Grasdalen møter du også hundar, kattar, ekorn og fuglar. – Og anda Olivia, som bygde reir oppunder taket for å få vere i fred.
   Men på eit større plan handlar boka òg om noko anna: å ta vare på naturen og ressursane våre, å skape gode vilkår for dyr og menneske på ein gard, å sjå på døden som ein naturleg del av livet, og – ikkje minst – å lære barn kvar maten kjem frå.


Bli med til Grasdalen og bli kjend med dei som lever der!
For meir enn nokon gong er det slik: 
Folk treng dyr og og dyr treng folk.


Omslag VIP10

TONE KRISTIN KVENÅS WEDDE OG
SNEFRID TJØRN STEFFENSEN (ILL.):
FJÆRLETT – LANDET BORTENFOR VERDEN

Hvilke hemmeligheter skjuler seg i den mørke skogen?
Hvor ble det av jenta som forsvant for lenge, lenge siden?
Hvor ligger Fjærlett – landet bortenfor verden?

Det er tidlig i desember. Julegrana på torget er tent, og glade barn lager engler i snøen. Bak vinduene i Rådyrspranget 5 sitter Tobias og tenker på Beste. Tobias savner ham så mye at det gjør vondt i hjertet.

Én gang fortalte Beste om en magisk fjær, og om et fantastisk land som lå bortenfor verden. Kanskje er det dit han har dratt?

Sammen med lillesøsteren Mathilde og vennen Jonas bestemmer Tobias seg for å lete etter Beste. Men reisen viser seg å bli farligere enn han hadde trodd.

WEGO, SIRI

Denne vakre boka er en gave til alle som av og til trenger trøst. Den er til mennesker som forsøker å strekke seg mot lyset, men som faller og reiser seg, igjen og igjen. Denne boka er til deg - og til oss alle.

Siri Wego vet hvordan det er å streve i mørket. Hun overlevde et selvmordsforsøk i 1996. Den gang opplevde hun å bli trukket opp fra vannet av en kraft større enn seg selv.
Siden har hun forsøkt å fange dette lyset - både i ord og bilder.

Siri Wego er utdannet gullsmed og har også studert ved Statens håndverks- og kunstindustriskole. Hun har hatt flere separatutstillinger, og er tidligere representert med dikt i en rekke antologier.

KLIKK HER FOR Å LESE MER/GÅ TIL KJØPSSIDEN

 

 

WILHELMSEN, ANNE STAVNES

Anne Stavnes Wilhelmsen debuterte som forfatter i 2014.

Hun er nå representert med noveller og korttekster i en lang rekke antologier på ulike forlag.

KLIKK HER FOR Å LESE MER/GÅ TIL KJØP

WINTHER, EVA SALHUS:
LUKK MEG I DITT HJERTE INN

Sommeren 2014 kommer journalisten Lena Berg hjem til Fauske for å jobbe i lokalavisen. På Sjønstå gård har forberedelsene til årets teaterforestilling startet, men alt stopper opp når det blir funnet et ille tilredt lik på gården.

Lena Berg får i oppdrag å skrive om forestillingen og havner fort midt i begivenhetenes sentrum. Hva har skjedd? Hvem er den døde personen? - Og hvordan takler Lena Berg møtet med den kompliserte fortiden sin?

«Lukk meg i ditt hjerte inn» er en strålende kriminalroman med overnaturlige undertoner, der fortid og nåtid vikles inn i hverandre.AANNEVIK, SIV MERETHE

Korleis er det å ha fosterbarn i hus?
Kva treng fosterbarna?
Og korleis kan barn og vaksne saman skape ein kvardag fylt av verdi og glede?

I denne boka gir Siv Merete Aannevik deg unik kunnskap om å arbeide med fosterbarn. Forfattaren deler historier frå eige liv, og frå hendingar med fosterbarn som har sett spor. Kanskje kunne du sjølv tenke deg å ta imot eit fosterbarn? Da er denne boka for deg.


Med vind i håret. Korleis lykkast med fosterbarn?
koster kr. 379 inkl. frakt og kan bestilles direkte fra Siv Merethe Aannevik på mail: 
siv.aannevik@gmail.com

Du kan også sende sms til : 901 87 669.
Vipps gjerne beløpet.

Er du kursdeltaker og ønsker å ha din egen forfatterside her?

Send mail til veslesol@nordicae.comNy forside, mars23