:
Vilkår og betingelser

Vilkår for kjøp

Skriveakademiet gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.
 
Angrefrist for online-kurs
Vi tilbyr 14 dagers åpent kjøp av online-kurs fra kjøpsdato. Ønsker du å benytte angrefristen, må du gi oss tilbakemelding senest 14 dager etter kjøpsdato. Vi betaler deg tilbake pengene dine innen 1 uke fra datoen din angrefrist benyttes. Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra. Annen angrefrist kan gjelde dersom dette spesifiseres. Gir du ikke beskjed innen fristen, vil angreretten utgå og penger ikke bli tilbakebetalt.
Merk at angrefristen ikke gjelder for online-kurs og e-bøker der alle kursmodulene/e-bøkene gjøres tilgjengelige ved kjøp.
 
Angrefrist for konsultasjoner og medlemstjenester
Våre medlemstjenester og konsultasjoner selges til bedriftsmarkedet, og det gis derfor ikke angrerett på disse produktene. 

Delbetaling og avdragsordning
Et kjøp som gjøres med en avdragsordning, enten skriftlig eller muntlig, er å anse som bindende abonnement og skal betales inn i sin helhet innen fristens utløp. Dersom avdrag ikke blir betalt inn innen avtalt tid, vil hele det utestående beløpet sendes videre til fakturering og inkasso. Dette gjelder både for kurs, Årskurs premium, Master Class og medlemskap i Skriveakademiet.
 
Dersom du som forbruker/privatperson kjøper produktet, vil du likevel ha 14 dagers angrerett. Full refusjon forutsetter at du ikke har benyttet deg av tjenesten før det har gått 14 dager. Dersom du velger å benytte deg av tjenesten (f.eks. logger inn i kursportalen eller facebook-gruppen) før 14 dagers angrerett-perioden har utgått, vil du bli belastet for tjenesten du har rukket å motta, dersom du angrer. Gir du ikke beskjed innen fristen, vil angreretten for forbrukere utgå og penger ikke bli tilbakebetalt. 

Du kan velge å betale romankurset vårt over fire eller tolv måneder. 
Dersom du velger fire avdrag, vil første avdrag trekkes på datoen ved kjøp av kurset, og de neste tre avdragene på samme dato de neste tre månedene.
Dersom du velger å betale kurset over 12 måneder, vil første avdrag trekkes på datoen ved kjøp av kurset, og de neste elleve avdragene på samme dato de neste elleve månedene.
Dine kortopplysninger blir lagret til senere trekninger, og trekkene skjer automatisk fra Simplero på nevnte datoer.

Generelt gjelder at ved kjøp av kurs, tjenester eller medlemskap på delbetaling, godkjenner du våre salgsvilkår – og abonnements- og avdragsvilkår. For alle kursene våre gjelder at du må benytte deg av eventuelle tilleggstjenester som manusutvikling, tilbakemelding på tekst osv. i løpet av et år. 

Garantier
Eventuelle garantier som er gitt i forbindelse med kjøp av produktet, kan kun benyttes dersom forutsetningene for garantien oppfylles og at det gis skriftlig beskjed til oss senest innen garantien utløper. Ønsker du å benytte deg av eventuell avtalt garanti ber vi deg om å dokumentere at du har gjennomført din del av avtalen.
 
Kortbetaling
Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartnere Clearhaus, Paypal, Stripe og/eller Simplero. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt. Dersom avtalte beløp/trekk ikke blir autorisert og betaling uteblir,  vil utestående beløp sendes videre til fakturering og inkasso.

Salg til mindreårige
Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.
 
Opphavsrett
Opphavsrett © tilfaller Skriveakademiet. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på våre nettsider og portaler.
 
Betingelser for bruk av portalens innhold
 
Du kjøper tilgang til portalens innhold i kursperioden. Skriveakademiets produkter er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk. 
 
Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Skriveakademiet. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.
 
Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes. 
 
Skriveakademiet tilbyr individuelle kursprogrammer. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i den private medlemsportalen. Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta kurset, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem.

Du har tilgang til kursene våre i ett år fra kursstart eller kjøpsdato, jf. salgssiden for hvert kurs. Det er mulig å kjøpe forlenget tilgang.
 
Konfidensialitet
Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe dette kurset samtykker du i å respektere de samme rettighetene til kursdeltakere og representanter for Skriveakademiet.
 
Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller Skriveakademiet-teamet holdes strengt konfidensielt.
 
Sikkerhet og personvern
Vi benytter SSL (Secure Sockets Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. Skriveakademiet garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice. Din mailadresse er altså trygg hos oss. Personvernerklæring.
 
Ansvarsbegrensing
Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om inntekter eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon, for å nevne noen. 
 
Avlysing og utsettelse
Skriveakademiet forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.
 
Begrensning og ansvar
Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.
 
Ikke offentlig sverting
I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet. 
 
Avtalen
Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.
 
Oppsigelse
Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at Skriveakademiet kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.
 
Tvisteløsning
Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten. 

Tvister i anledning disse vilkårene, samt tvister som angår handel med tilbyder, følger norsk lov og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler – med tilbyders til en hver tids gjeldende forretningsadresse som avgjørende for valg av verneting.
 
Varsel
Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.
 
Force majeur
Er Skriveakademiet forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta-restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Skriveakademiet fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der Skriveakademiet refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.

Betingelsene kan bli oppdatert, og du er til enhver tid bundet av de gjeldende betingelsene.
 
Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:
Aase Veslemøy Solberg
E-post: veslesol@skrivekurs.no
Adresse: Skriveakademiet AS, Jupiterfaret 4, 3033 Drammen
Org.nr: 930 164 739
 
Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.