:

BIENTIE, ANNE-GRETHE LEINE

Anne-Grethe Leine Bientie er forfatter og salmedikter. Hun har jobbet mye med sørsamisk kirkeliv og skrevet bøker og salmer på sørsamisk. Hun er gift med presten og salmedikteren Bierna Bientie.

Anne-Grethe Leine Bientie kommer opprinnelig fra Bærum og lærte seg sørsamisk som voksen. Hun har skrevet barnebøker og salmer på sørsamisk, og er representert med to salmer i Norsk Salmebok 2013. Hennes siste bok kom i 2015 og er en bok på sørsamisk for utdeling i kirkens trosopplæringsarbeid.

Sammen med illustratør Meerke Laimi Thomasson Vekterli laget hun barneboka Joekoen sjïehteles ryöjnesjæjja i 2014. Boka ble i 2018 nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris.

Her kan du kjøpe Anne-Grethe Leine Bienties bøker:

Vadtese (2008) https://www.idut.no/produkt/vadtese/

 Lengselen er et følehorn (lyrikk, 2013), bestilles her: ag.leine@bientie.org

 Joekoen sjïehteles ryöjnesjæjja (2014) https://www.idut.no/produkt/joekoen-sjiehteles-ryojnesjaejja/

 Mijjen Gærhkoegærja / Vår kirkebok (2015), bestilles her: ag.leine@bientie.org

 En skikkelig flink liten reingjeter (2018) https://www.idut.no/produkt/en-skikkelig-flink-liten-reingjeter/

 Midt iblant oss lever døden (2021) https://www.idut.no/produkt/midt-iblant-oss-lever-doden/

 Jaememe mijjen luvnie jeala (2021) https://www.idut.no/produkt/jaememe-mijjen-luvnie-jeala/