:

Tones tragedie. Balladesongaren Tone Høna – ei livsskildring

Vil du kjøpe Olav Solbergs fine biografi om balladesongaren Tone Høna?

No kan du sikre deg boka fritt tilsend!

• Tone Høna – omslag RGB 300

«Eit unikt portrett av ei husmannsjente langt utanom det vanlege.»

Olav Solberg er professor emeritus i nordisk litteratur ved Universitetet i Søraust-Noreg.
Han har gjeve ut ei lang rekke bøker og vitskaplege artiklar og er ein av våre fremste spesialistar på folkedikting og mellomalderlitteratur.

Bokdesign og ombrekking: Sven Ohrvik
Trykk: LaserTrykk.no

Forsideillustrasjon:
Henrik Sørensen: Tone Veli, 1930
© Henrik Sørensen / BONO 2023
Bilde av Olav Solberg: Jarle Andersen

Skriveakademiet 2023

www.skriveakademiet.com
www.skrivekurs.no

ISBN: 978-82-93636-27-4

Sjekk ut

Vennligst dobbeltsjekk e-postadressen din.
Vi sender kvittering og annen viktig informasjon til denne e-posten.

fakturaadresse

Order summary

Olav Solberg-kopi 2

Tones tragedie. Balladesongaren Tone Høna – ei livsskildring

Denne boka handlar om ei fattig husmannsjente frå Lårdal i Øvre Telemark. Ho heitte Tone Marteinsdotter Høna (1805-1877) og er ein av dei fremste balladesongarane våre.

Til nå har vi ikkje visst mykje om Tone Høna. Men i denne boka kjem vi henne på nært hald.
Som ung jente fødde ho eit barn i dølgsmål. Dette var svært alvorleg og førte til at ho vart dømd til straff på tukthuset i Kristiansand.

Ei lang rekke rettsdokument av ymse slag gjev oss eit eineståande nærbilete av Tone Høna. Saka hennar var jamvel oppe i Høgsterett. Og ikkje minst gjev soknepresten i Lårdal eit
nærbilete av henne. Han skildrar Tone Høna som ein person som skil seg ut frå dei fleste andre, men også som eit menneske med uvanleg gode teoretiske evner. Presten har aldri opplevd maken, fortel han.

Far til barnet Tone Høna sette til verda, var den nygifte storbonden på ein av dei nærmaste gardane. Men han ville heller ha husmannsjenta på den fattigaste plassen i heile soknet.
Kva var det med Tone Marteinsdotter Høna som gjorde henne så tiltrekkjande?
Og kva var årsaka til at så mange snudde ryggen til henne?
...

Olav Solberg er professor emeritus i nordisk litteratur ved Universitetet i Søraust-Noreg.
Han har gjeve ut ei lang rekke bøker og vitskaplege artiklar og er ein av våre fremste spesialistar på folkedikting og mellomalderlitteratur.

NOK 350
Totalt beløp NOK 350

Betalingsinformasjon

Alle transaksjoner er sikret ved hjelp av 256-bit kryptering.