:

Øyeblikk

Vil du kjøpe Skriveakademiets flotte antologi Øyeblikk?

Nå kan du sikre deg boka fritt tilsendt!


«En vakker bok om livets små og store øyeblikk.»

Grafisk design og ombrekking: Sven Ohrvik.
Trykk: HG Media as

Forsideillustrasjon: Marianne Juell-Hagen

Skriveakademiet 2022

www.skriveakademiet.com
www.skrivekurs.no

ISBN: 978-82-93636-30-4

Contact information

We'll send your receipt and other important info to this email.

Billing address

Order summary
Øyeblikk – omslag til web

Øyeblikk

Boka Øyeblikk inneholder dikt og korttekster skrevet av kursdeltakerne våre.

Gled deg til varierte historier om små og store øyeblikk.

NOK 380
Total due NOK 380

Payment information

All transactions are secured using 256-bit encryption.