:

Julemirakler

Vil du kjøpe Skriveakademiets flotte antologi Julemirakler?

Nå kan du sikre deg boka fritt tilsendt!


«En vakker bok om livets små og store mirakler.»

Grafisk design og ombrekking: Sven Ohrvik.
Trykk: HG Media as

Forsideillustrasjon: Siri Wego

Skriveakademiet 2021 

www.skriveakademiet.com
www.skrivekurs.no

ISBN: 978-82-93636-11-3

Contact information

We'll send your receipt and other important info to this email.

Billing address

Order summary
Julemirakler Cover

Julemirakler

Boka Julemirakler inneholder dikt og korttekster skrevet av kursdeltakerne våre.

Gled deg til varierte historier om små og store undere.

NOK 350
Total due NOK 350

Payment information

All transactions are secured using 256-bit encryption.